Selecat.cat | Examen de Història de la filosofia Juny 2008 VEURE SOLUCIONS