Selecat.cat | Examen de Història de la filosofia Juny 2003 VEURE SOLUCIONS