Selecat.cat | Examen de Història de la filosofia Juny 2002 VEURE SOLUCIONS