Selecat.cat | Examen de Història de la filosofia Juny 2000 VEURE SOLUCIONS